Şuhut'ta Hıfzıhsıhha Kurulu Kararı

Şuhut'ta Hıfzıhsıhha Kurulu Kararı

Karar No:42 Karar Tarihi:07/10/2021 KARAR Şuhut İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 07/10/2021 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Lokman DÜZGÜN Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Geçici Olarak Bulunulan Yerlerde İzolasyon Koşulları hakkında alınan 28.09.2021 tarihli ve 41 nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız şu şekilde değiştirilmiştir; İçişleri Bakanlığının 14.09.2021 tarih ve E­89780865­153­14644 saylı genelgeleri doğrultusunda; Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olan ve temaslı olarak izolasyona tabii tutulması gerekelerin uygun koşullarda izolasyona alınmaları salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"ne göre, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların ve temaslı olarak izolasyona tabii tutulması gerekenlerin ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb.) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin; Valilik tarafından belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılması salgının seyri açısından elzem bir durumdur. Bu çerçevede; 1. Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve temaslı olarak izolasyona tabii tutulması gereken kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine, 2. Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için ise Valilik tarafından bu kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünce tespit edilen yerlerin belirlenmesine, 3. Valilik tarafından belirlenen yerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanması, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına, 4. İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin Valilik tarafından tespit edilen Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen yerlerde konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine, 5. Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için Valilik tafaından belirlenen Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünce kararlaştırılan yerlerde; ­Ziyaretçi kabul edilmemesine, ­Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine, ­İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine, Karar verilmiştir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır. Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir. Oy birliği ile karar verilmiştir.


  • Pazartesi 17.6 ° / 6.7 ° Light rain
  • Salı 10.9 ° / 3.8 ° Moderate rain
  • Çarşamba 4.4 ° / -0.5 ° kırık bulutlar

RUS TURİSTLER FRİG VADİSİ'Nİ ÇOK SEVDİ

Şuhut'lu Güreş Antrenörlerinden Eroğluna hayırlı olsun ziyareti

Şuhut Belediye Hisarspor Çağlayan Belediye Spor'u Ezdi Geçti

Afyon'da Çetin Grup Kalitede Sınır TanımıyorAnahtar Kelimeler: Şuhut' Hıfzıhsıhha Kurulu Kararı